מסיבת התמנות פונעם חשובן מנהל הת"ת הרב עמרם הערצאג שליט"א - חשון תשפ"ד