חיזוק שמועס בעניני קביעות עתים לתורה דורכ'ן חשובן גאסט הרב אברהם ראבינאוויטש שליט"א מו"ץ בעיר בארא פארק - יום א' וירא