• כ"א אלול תשפ"ג
  • (0)
פארוואס א וועד?

פילע מענטשן האבן אונז געפרעגט פארוואס מען האט אוועק געשטעלט דא אין שטאט די וועד העיר? צו וואס פעלט עס אויס?

פארוואס פרובירט מען...

הייזער מיט וועלכע מען האט עובר געווען אויף די תקנות

היות עס זענען געווען איינצעלנע פעלער וועלעכע געוויסע האבן נישט געוואלט זיך רעכענען מיט די געפילן אדער געברויך פון אנ"ש תושבי ונחשוני קהילתנו און יא געקויפט הייזער פאר טייערע פרייזן אדער אויסג...