ערב שבת

צייט תפילה
25 דקות אחר השקיעה מנחה קבלת שבת

שבת

צייט תפילה
9:30 שחרית
ביים שקיעה מנחה ושלש סעודות
בית המדרש צמח דויד דינוב

אין דעם בית המדרש דאווענט מען נאר שבת