היות עס זענען געווען איינצעלנע פעלער וועלעכע געוויסע האבן נישט געוואלט זיך רעכענען מיט די געפילן אדער געברויך פון אנ"ש תושבי ונחשוני קהילתנו און יא געקויפט הייזער פאר טייערע פרייזן אדער אויסגעכאפט אנדערע וועלעכע האבן געווארט בעפאר זיי און אזוי ארום צוגעברענגט צו א התייקרות אין די שער.דעריבער נאך פיל באראטונגן איז געווארן נחלט דורך די ועד דקהילתנו צו מפרסם זיין די הייזער אז יעדער זאל וויסן נאך איידער ער דינגט פון זיי א הויז אז יעדער ווער עס שטייט איין אין איינע פון די הייזער איז אסור צו קומען אין סיי וועלעכע בית המדרש אדער בנין המוסד פון אונזער קהילה צו חדר אדער מיידל שולע אזוי אויך דעי קעמפ וכדו' אפילו אין גראסערי איז אסור צו קויפן אדער אפילו מאכן א שליח צו קויפן פאר דער וועלעכע שטייט דארט איין. אל תהיו צועק לשעבר 


 

1770 n desert willow ave casa grande az 
1697 E Irene Ct, Casa Grande, AZ 85122
1774 N Desert Willow St, Casa Grande, AZ 85122
1677 E Diego Dr, Casa Grande, AZ 85122
1582 N Desert Willow Ave, Casa Grande, AZ 85122
1579 E Gabrilla Dr, Casa Grande, AZ 85122