מרן הגאב"ד שליט"א באזוכט ביי הרב ראוזמאן שליט"א אבד"ק פיניקס יע"א