מעמד קביעות מזוזה און מסיבת לחיים אין ביהמ"ד קהל חסידים - שכונת וויילדוואוד - ד' חיי שרה תשפ"ד