שיעור עמוד היומי מסכת ברכות ביים זמן הלימוד אין ביהמ"ד לימות החול - חשון תשפ"ד