זומער חדר/דעי קעמפ תשפ"ג - די קינדער האלטן מיט א חיות שאו