מען ציעט שוין ארויף די בנין ביים מקוה טהרה אין חצר פון בית מדרשינו לימות החול