נייעס אין קאסא גראנדע

פארוואס א וועד?

פילע מענטשן האבן אונז געפרעגט פארוואס מען האט אוועק געשטעלט דא אין שטאט די וועד העיר? צו וואס פעלט עס אויס? פארוואס פרובירט מען צו קאנטראלירן די מענטשהייט? עס איז דאך קאמוניזם! לאז יעדן טון וואס ער וויל, מיר לעבן אין א 'פרי קאנטרי', א פרייע לאנד,

וויכטיגע מודעות פון דעם וועד

א בליק אויף קאסא גראנדע

לאקאציע די שטאט קאסא גראנדע געפינט זיך אין דעם הערליכן סטעיט פון אריזאנא, אינעם ברייטערן מעטרא ראיאן פון פיניקס, בערך האלבוועגס צווישן פיניקס און טוסאן. עס איז 45 מינוט צו פארן פון דעם פיניקס אינטערנעשאנעל עירפארט, און פונקט איבער א שעה פון טוסאן

א בליק אויף אריזאנא

לאקאציע די סטעיט אריזאנא געפונט זיך דרום מערב פון די פאראייניגטע שטאטן, עס איז ארומגענומען מיט יבשה פון אלע זייטן. אריזאנע איז געווען די לעצטע - פון די 48 מחובר'דיגע שטאטן - צו ווערן א סטעיט. דאס איז געווען אין יאר 912' (תרע"ב).   הי

פארוואס קאסא גראנדא?

א – פארוואס אוועק פון ניו יארק ב – פארוואס אזוי ווייט ווי קאסא גראנדע   די פראגע אינעם קעפל איז איינס וואס מענטשן טוען אונז כסדר פרעגן, און דערפאר ווילן מיר ווידמען דעם אפטיילונג צו באהאנדלען די דאזיגע פראגע. אבער כדי עס צו קענ

  • ו אב תשפ"ב
Red Diamond Ranch

באקענט אייך מיט קהל חסידים

א גרוס פון קאסא גראנדע. מיר האבן אייך אוועקגעשטעלט א וועבזייטל פאר אייער באקוועמליכקייט צו מיטהאלטן די נייעס און פאר די מוסדות